Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 17:00

 

Čo sa dozviete?

TYPOLÓGIA A TYPY OSOBNOSTÍ podľa metodológie DISC

Aký je VÁŠ OSOBNOSTNÝ PROFIL 

Vaše SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY a ako s nimi pracovať

Ako ROZPOZNAŤ PROFILY INÝCH a porozumieť im

Aké je IDEÁLNE ZAMESTNANIE pre jednotlivé profily 

Ako zostaviť EFEKTÍVNY A MOTIVOVANÝ TÍM

Ako zefektívniť VÝBER ZAMESTNANCOV, ich vedenie, motivovanie, KOMUNIKÁCIU a PREDAJDátum konania: 11.06.2020 - 11.06.2020

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 16:30

 

Čo sa dozviete : 

EMOČNÁ INTELIGENCIA

Prečo je EQ > IQ  

Základné PILIERE emocionálnej inteligencie

13 NÁVYKOV emočne inteligentných ľudí

EMPATIA ako základ emočnej inteligencie 

SEBAUVEDOMENIE A SEBAREGULÁCIA

TECHNIKY na ZVLÁDANIE EMÓCIÍ

Ako rozvíjať SOCIÁLNE ZRUČNOSTI Dátum konania: 05.11.2020 - 05.11.2020

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 15:30

 

Keď chcete byť efektívnejší a stihnúť viac za menej času, prihláste sa na náš tréning.

 

Čo sa dozviete?

Najnovšie TECHNIKY A TRENDY v time manažmente

Základné chyby time manažmentu a ZLODEJI ČASU

7 zásad efektívneho plánovania času podľa VPS MODELU

Stanovovanie CIEĽOV A PRIORÍT podľa MODELU 70:20:10

Štyri kvadranty MATICE plánovania času Od multitaskingu k SINGLETASKINGU

Najnovšie poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a jeho vplyvu na VÝKONNOSŤDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 16:00

 

Čo sa dozviete?

PRÍNOSY koučingu pre prácu manažéra

Aký je rozdiel medzi KOUČINGOM a MENTORINGOM

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY a proces koučingu

ŠTRUKTÚRA koučingového rozhovoru

Koučovanie podľa modelu FLOW

Ako správne ZAČAŤ a UKONČIŤ rozhovor 

Ako klásť SPRÁVNE OTÁZKY a vyjasňovať porozumenie

Ako dať účinnú a motivačnú SPÄTNÚ VÄZBU

Ako viesť kvalitný HODNOTIACI POHOVOR

Praktické cvičenia a MODELOVÉ ROZHOVORYDátum konania: 12.11.2020 - 12.11.2020

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 16:30

 

Čo sa dozviete?

SPÚŠŤAČE stresu a ako ich identifikovať

Ako ZVLÁDAŤ každodenné stresové situácie

Ako eliminovať PRACOVNÝ stres a napätie

VPS model plánovania času

NLP TECHNIKY a praktické tipy na zvládanie stresu

PREVENCIA vzniku stresových situácií

RELAXAČNÉ technikyDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 16:30

 

Čo sa dozviete?

3P PRINCÍPY úspešnej prezentácie, ktorá NADCHNE publikum

TECHNIKY na ZAUJATIE publika a udržanie pozornosti

KOMUNIKAČNÉ A LINGVISTICKÉ tipy

Tajomstvo STORY TELLINGU – ako zaujať príbehom

AKO SA ZBAVIŤ STRESU – techniky na prácu so stresom

SPRÁVNA ŠTRUKTÚRA a OBSAH pútavej prezentácie

PRÁCA S HLASOM – hlasové techniky, správna intonácia

Vnútorný POSTOJ a CHARIZMA úspešného prezentátoraDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 16:30

 

Čo sa dozviete :

AKO PREDCHÁDZAŤ konfliktným situáciám

AKO ZVLÁDAŤ konflikty bez nepríjemných emócií

NÁMIETKY a ako na nich správne reagovať

TECHNIKY na zvládanie námietok

Ako pracovať S EMÓCIAMI

TECHNIKY na zmenu EMOČNÉHO STAVU

Správne dávanie a prijímanie SPÄTNEJ VÄZBY

PRAKTICKÉ CVIČENIADátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Čo sa dozviete?

Ako PRISPÔSOBIŤ marketingovú reč REČI ZÁKAZNÍKA

FUNGOVANIE MOZGU z pohľadu prijímania informácií

PRAHOVÉ A PODPRAHOVÉ VNÍMANIE komunikačného odkazu

KOMUNIKAČNÉ TYPY ĽUDÍ a ako ich osloviť

Ako napísať text, ktorý ZAUJME KAŽDÉHODátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

- efektívna komunikácia a vyjednávanie

- konflikt manažment a zvládanie námietok

- prezentačné zručnosti lídrov

 

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

- emočný manažment a emočná inteligencia

- sebakoučing ako nástroj osobného rozvoja

- Life - work balance

 

PR A MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

- mediálny tréning

- tréning krízovej komunikácie

- ako napísať pútavý marketingový text

 

OSOBNÁ VÝKONNOSŤ A POTENCIÁL

- efektívny time manažment

- vnútorný potenciál a výkonnosť

- stres manažment

 

VEDENIE TÍMU A KOUČING

- ako zvýšiť výkonnosť a motiváciu tímu

- koučing ako nástroj cedenia ľudí

- leadership 21.storočia

 

OSTATNÉ ZRUČNOSTI

- strategické myslenie a stratégie úspechu

- NLP model dosahovania cieľov

- predaj bez predaja