Vzdelávanie / Komunikácia / Manažment / Osobný rozvoj / Soft skills

Čomu sa venujeme

Prostredníctvom školeníkoučingu a poradenstva už viac ako 15 rokov pomáhame firmám a manažérom dosahovať ciele, rásť a rozvíjať ľudí a ich potenciál. Na veci sa nepozeráme iba na povrchu, ale snažíme sa preniknúť do hĺbky. Využívame inovatívne metódy, najnovšie poznatky o výskume mozgu, zahraničné know-how a jedinečné NLP techniky.

 

Soft skills ŠKOLENIA - DISC osobnostná typológia - Poradenstvo a KOUČING - LEADERSHIP programy

O nás

Sme spoločnosť, ktorá vám pomôže rásť. V našom portfóliu nájdete tréningy, semináre a školenia pre jednotlivcov i pre firmy. Poskytujeme biznis koučing aj osobnostný koučing a poradenstvo v rôznych oblastiach komunikácie.

 

OTVORENÉ TRÉNINGY A SEMINÁRE

Posúvame hranice vzdelávania. Kvalitní a výkonní ľudia sú základom úspechu každej firmy. Získať a udržať ich je ale čoraz ťažšie. Skutočne kvalitní zamestnanci požadujú viac ako iba dobrý plat. Potrebujú rásť, inovatívne sa vzdelávať a vidieť zmysel toho, čo robia. Dnešná dynamická doba si vyžaduje nový prístup ku komunikácii, motivácii a vzdelávaniu. A ten nájdete v našich službách.

 

FIREMNÉ ŠKOLENIA NA MIERU PRE VÁŠ TÍM

Naučiť zamestnancov skutočné umenie komunikácie, naučiť ich zvládať a eliminovať konflikty a stresové situácie, naučiť ich lepšie porozumieť svojim klientom a kolegom, rozvíjať vlastný potenciál, byť efektívnejší, výkonnejší a cítiť sa pritom spokojnejší, to je dnes výzvou každej firmy. Návod nájdete v našich tréningoch.

 

Sústredíme sa na:

● komunikačné zručnosti

● osobnú výkonnosť a potenciál

● osobnostný rozvoj

● vedenie tímu a koučing

● PR a marketingovú komunikáciu

Motto

Ukážeme vám, ako byť úspešný a šťastný nielen v práci, ale aj v živote.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  teen 15-18r     dospelí 18+     35+     65+  

Spoločnosť založená:   2013

Vhodné pre:   muži aj ženy

Otváracie hodiny

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 - -

BIZNIS koučing a LIFE koučing

NLP biznis koučing vám pomôže jednoduchšie a s menším úsilím dosahovať svoje ciele, byť výkonnejší, efektívnejší a spokojnejší v práci aj v osobnom živote. Vďaka koučingu dokážete prekonať prekážky, ktoré Vás brzdia v kariérnom raste, rozvinúť svoj osobný potenciál a dlhodobo dosahovať úspech a stanovené ciele.

 

NLP life koučing vám pomôže prekonať konflikty, partnerské problémy a náročné životné situácie. S pomocou NLP techník dokážete „preprogramovať“ negatívne myšlienky a zážitky z minulosti, traumy, fóbie či závislosti. Koučing vám pomôže prekonať konflikty a negatívne emócie, ktoré vás brzdia v pracovnom aj osobnom rozvoji. Vďaka koučingu sa váš život môže od základov zmeniť k lepšiemu.

Prečo si vybrať naše tréningy ?

Sú INTERAKTÍVNE, dynamicky striedame prax a teóriu

Sú PRAKTICKÉ – poznatky môžete využiť v práci aj v každodennom osobnom živote

Účastníci si osvoja KONKRÉTNE TECHNIKY a TIPY

Sú FLEXIBILNÉ – obsah operatívne prispôsobujeme potrebám skupiny

Využívame najnovšie vedecké poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a psychiky

Používame najnovšie TRENDY vo vzdelávaní a osobnostnom rozvoji, NLP atď.

Náš kurz NEKONČÍ ODCHODOM zo seminárnej miestnosti

Motivujeme účastníkov, aby SKUTOČNE VYUŽÍVALI naučené poznatky v praxi

Čo je to DISC Osobnostná typológia ?

* DiSC je jedným z najrozšírenejších nástrojov na osobné hodnotenie vo svete. Ročne ho využíva viac ako 1 milión ľudí na zvýšenie produktivity, zlepšenie komunikácie, vzťahov a tímovej práce

 

* Osobnostná typológia podľa modelu DiSC analyzuje silné a slabé stránky a správanie človeka a definuje, ako a prečo sa tak správa. Na základe tejto analýzy definuje odporúčania a možnosti rozvoja jednotlivcov aj tímov

 

* DiSC pomáha lepšie porozumieť nielen sebe, ale aj iným a zlepšiť tak komunikáciu a vzťahy na pracovisku aj mimo neho, napr. s kolegami, zákazníkmi, nadriadenými, podriadenými atď. Efektívne sa využíva nielen pri nábore, ale aj pri vedení ľudí, pri komunikácii a pri predaji

 

* Vedecký základ DISC profilu bol vyvinutý na univerzite v Minnesote v r. 1960. Viac ako 30 rokov výskumu a 50 miliónov použití je zárukou vysoko kvalitného osobnostného profilu

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 17:00

 

Čo sa dozviete?

TYPOLÓGIA A TYPY OSOBNOSTÍ podľa metodológie DISC

Aký je VÁŠ OSOBNOSTNÝ PROFIL 

Vaše SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY a ako s nimi pracovať

Ako ROZPOZNAŤ PROFILY INÝCH a porozumieť im

Aké je IDEÁLNE ZAMESTNANIE pre jednotlivé profily 

Ako zostaviť EFEKTÍVNY A MOTIVOVANÝ TÍM

Ako zefektívniť VÝBER ZAMESTNANCOV, ich vedenie, motivovanie, KOMUNIKÁCIU a PREDAJDátum konania: 11.06.2020 - 11.06.2020

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 16:30

 

Čo sa dozviete : 

EMOČNÁ INTELIGENCIA

Prečo je EQ > IQ  

Základné PILIERE emocionálnej inteligencie

13 NÁVYKOV emočne inteligentných ľudí

EMPATIA ako základ emočnej inteligencie 

SEBAUVEDOMENIE A SEBAREGULÁCIA

TECHNIKY na ZVLÁDANIE EMÓCIÍ

Ako rozvíjať SOCIÁLNE ZRUČNOSTI Dátum konania: 05.11.2020 - 05.11.2020

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 15:30

 

Keď chcete byť efektívnejší a stihnúť viac za menej času, prihláste sa na náš tréning.

 

Čo sa dozviete?

Najnovšie TECHNIKY A TRENDY v time manažmente

Základné chyby time manažmentu a ZLODEJI ČASU

7 zásad efektívneho plánovania času podľa VPS MODELU

Stanovovanie CIEĽOV A PRIORÍT podľa MODELU 70:20:10

Štyri kvadranty MATICE plánovania času Od multitaskingu k SINGLETASKINGU

Najnovšie poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a jeho vplyvu na VÝKONNOSŤDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 16:00

 

Čo sa dozviete?

PRÍNOSY koučingu pre prácu manažéra

Aký je rozdiel medzi KOUČINGOM a MENTORINGOM

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY a proces koučingu

ŠTRUKTÚRA koučingového rozhovoru

Koučovanie podľa modelu FLOW

Ako správne ZAČAŤ a UKONČIŤ rozhovor 

Ako klásť SPRÁVNE OTÁZKY a vyjasňovať porozumenie

Ako dať účinnú a motivačnú SPÄTNÚ VÄZBU

Ako viesť kvalitný HODNOTIACI POHOVOR

Praktické cvičenia a MODELOVÉ ROZHOVORYDátum konania: 12.11.2020 - 12.11.2020

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 16:30

 

Čo sa dozviete?

SPÚŠŤAČE stresu a ako ich identifikovať

Ako ZVLÁDAŤ každodenné stresové situácie

Ako eliminovať PRACOVNÝ stres a napätie

VPS model plánovania času

NLP TECHNIKY a praktické tipy na zvládanie stresu

PREVENCIA vzniku stresových situácií

RELAXAČNÉ technikyDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 16:30

 

Čo sa dozviete?

3P PRINCÍPY úspešnej prezentácie, ktorá NADCHNE publikum

TECHNIKY na ZAUJATIE publika a udržanie pozornosti

KOMUNIKAČNÉ A LINGVISTICKÉ tipy

Tajomstvo STORY TELLINGU – ako zaujať príbehom

AKO SA ZBAVIŤ STRESU – techniky na prácu so stresom

SPRÁVNA ŠTRUKTÚRA a OBSAH pútavej prezentácie

PRÁCA S HLASOM – hlasové techniky, správna intonácia

Vnútorný POSTOJ a CHARIZMA úspešného prezentátoraDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

09:00 - 16:30

 

Čo sa dozviete :

AKO PREDCHÁDZAŤ konfliktným situáciám

AKO ZVLÁDAŤ konflikty bez nepríjemných emócií

NÁMIETKY a ako na nich správne reagovať

TECHNIKY na zvládanie námietok

Ako pracovať S EMÓCIAMI

TECHNIKY na zmenu EMOČNÉHO STAVU

Správne dávanie a prijímanie SPÄTNEJ VÄZBY

PRAKTICKÉ CVIČENIADátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Čo sa dozviete?

Ako PRISPÔSOBIŤ marketingovú reč REČI ZÁKAZNÍKA

FUNGOVANIE MOZGU z pohľadu prijímania informácií

PRAHOVÉ A PODPRAHOVÉ VNÍMANIE komunikačného odkazu

KOMUNIKAČNÉ TYPY ĽUDÍ a ako ich osloviť

Ako napísať text, ktorý ZAUJME KAŽDÉHODátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 20


Popis a špecifikácia:

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

- efektívna komunikácia a vyjednávanie

- konflikt manažment a zvládanie námietok

- prezentačné zručnosti lídrov

 

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

- emočný manažment a emočná inteligencia

- sebakoučing ako nástroj osobného rozvoja

- Life - work balance

 

PR A MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

- mediálny tréning

- tréning krízovej komunikácie

- ako napísať pútavý marketingový text

 

OSOBNÁ VÝKONNOSŤ A POTENCIÁL

- efektívny time manažment

- vnútorný potenciál a výkonnosť

- stres manažment

 

VEDENIE TÍMU A KOUČING

- ako zvýšiť výkonnosť a motiváciu tímu

- koučing ako nástroj cedenia ľudí

- leadership 21.storočia

 

OSTATNÉ ZRUČNOSTI

- strategické myslenie a stratégie úspechu

- NLP model dosahovania cieľov

- predaj bez predaja


Komentáre

ID: 000669